Güncel mevzuat :

kaan

kaan Yazdı...Kapasite Raporu Nasıl Alınır ? Kapasite Raporu Nedir ?

11 Kasım 2018 Bu içerik 6.017 kez okundu.

Kapasite Raporu Nereden Alınır? Kapasite Raporu Nereden Alınır?

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit ederek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmaktır . Belge, teşvik, tahsis, kota, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Ticaret Odası Üyelerinin Oda Müdürlüğüne Başvuruları ile yapılır.
Gerekli Şartlar Aşağıda Sıralanmıştır.
  • Oda üyesi olması,
  • İşçileriyle üretim yapan (Sigortalı)
  • Sigortalı işçi sayısı en az bir en fazla dokuz olan (yenileme müracaatlarında işçi sayısı sınırlaması yoktur)
  • Resmi İşyeri olması,
  • Makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu belgesi için başvurabilirler.

1.) Firmanın Kapasite Raporu alacağı imalathane adresinin (İTO kayıtlarındaki tescilli adres) bağlı olunan ilçe belediyesinden alınmış UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) güncellenmiş olması gerekmektedir. Kapasite raporu yenilemelerde istenmemektedir.

2.) Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyor ise İmza Sirküleri eğer kendileri yapmıyor ise vekilleri veya vekil tarafından yapılıyorsa Vekaletname ibrazı zorunludur, Müşterek imza sözkonusu ise ve müracat birden fazala ortak tarafından yapılıyor ise başvuru sırasında tüm ortakların birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

3.) İmalat Yapılan adresin kira kontratının yenilenmiş son hali veya tapu senedi (Kira Kontratı aslı Kontrol amaçlı ibraz ediliyor yanınızda bulundurun),

4.) Son aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi (Tahakkuktaki adres imalathane adresi olma zorunluluğu vardır Kontrol ediniz.) veya yeni kurulmuş firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,

5.) Vergi Levhası Fotokopisi,

6.) Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi,

7.) Makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı toplam bilanço değerine ait listesi,(KAŞE İMZALI)

8.) Kiralama yoluyla edinilen makinelerin;

a) Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa, sözleşmenin en az 1 yıllık olması; ve süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme düzenlenmesi yada sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi,

b) Finansal Kiralama Sözleşmesi (Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ile tarihli ödeme planı,

9.) Firmaya ait kalite belgelerinin(TSE, ISO, CE, Marka HACCP Tescili vb) listesi ile bu belgelerin fotokopileri.

10.) İstanbul Ticaret Odası veznesine yatırılacak Kapasite Tespit Ücret makbuzu. 2018 İçin (300 TL)

11.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan 375.00.-TL.’nin 1 dekont olacak şekilde;

Herhangi bir masraf alınmadan yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :
TR 350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR ŞBS.
TR 210001500158007293586413 VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ

Masraf ödenerek yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :
TR 100006400000142010785529 T.İŞ BANKASI AKAY ŞUBESİ

TR 020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY ŞUBESİ
TR 140001200131100016000038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİC.ŞBS.


Kapasite Raporu Kimlere Verilir :

Kapasite Raporu aşağıda sektörde faaliyet gösteren firmalara verilir.

· Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
· Çeşitli Metal Sanayii
· Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
· Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
· Kaplama Sanayii
· Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
· Yazılım Firmaları
· Madeni Eşya Sanayii
· Kauçuk Eşya Sanayii
· Deri Eşya Sanayii
· Film ve Fotoğraf Sanayii
· Protez ve Ortopedi Sanayii
· Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
· Ağaç Eşya Sanayii
· Toprak Eşya Sanayii
· Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
· Baskı ve Cilt Sanayii
· Kimya Sanayii
· Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
· Plastik Eşya Sanayii
Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
· İplik Sanayii
· Dokuma Sanayii
· Örme Sanayii
· Konfeksiyon Sanayii
· Boya, Apre ve Emprime Sanayii
· Jüt ve Amyant Sanayii
· Cam ve Porselen Sanayii
· Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
· Halı ve Hasır Sanayii
· Döküm Sanayii

Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılmaktadır?

Kapasite Raporları;
• Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılmasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

Süre bitimi,
Adresi değişikleri
Kapasite verilerindeki değişiklikler.


Kapasite Raporu Ücreti:
2018 Yılı için


14 Çalışana kadar 990,00 TL 1.100,00 TL
15-100 Çalışan için 1.530,00 TL 1.700,00 TL
101 ve üstü çalışan için 1.935,00 TL 2.150,00 TL

GÜNCEL KAPASİTE RAPOR ÜCRETLERİ İÇİN TİCARET ODASINDAN BİLGİ ALINIZ.

TİCARET ODASI KAPASİTE RAPORU İÇİN LİNK:
https://www.ito.org.tr/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3iDgCBzUzcPIwP_EEM3A0-LYDc3S7cwQ4MAQ_2CbEdFAHnGwgQ!/

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle

Arşiv

Online Üyeler

    Online üye yok !

Bülten Kayıt

b